حق ماموریت در قانون کار چیست؟ هزینه پرداختی به کارگران جهت کار خارج از محل خدمت - قانون ماموریت اداره کار - نحوه محاسبه حق ماموریت - فیش حقوقی با کد ملی - راهکار دیجیتال شریف - زانیس دیجیتال

حق ماموریت در قانون کار چیست؟ هزینه پرداختی به کارگران جهت کار خارج از محل خدمت

حق ماموریت در قانون کار چیست؟ هزینه پرداختی به کارگران جهت کار خارج از محل خدمت – حق ماموریت در قانون کار یکی از مواردی است که به عنوان حقوق و مزایا به فیش حقوقی کارگران و کارمندان اضافه می‌شود. زمانی که کارگران یا کارمندان برای انجام وظایف کاری به فاصله معینی خارج از محدوده محل خدمت فرستاده می‌شوند یا مجبور به اقامت در محلی خارج از محدوده کاری خود هستند، حق ماموریت به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

ماده 46 قانون کار به حق ماموریت در قانون کار و نحوه محاسبه ماموریت می‌پردازد. به موجب این ماده قانونی، به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی (توافقات بین کارفرما و کارگر) به ماموریت‌های کاری خارج از محل خدمت خود اعزام می‌شوند، فوق‌العاده حق ماموریت تعلق می‌گیرد.

حق ماموریت اداره کار به چه مواردی تعلق می‌گیرد؟ “قانون ماموریت اداره کار”

براساس تبصره 1 ماده 46 قانون کار، تنها سفرهای کاری که کارگر برای انجام کار، حداقل 50 کیلومتر از محل اصلی کارگاه، کارخانه یا شرکت دور شود یا حداقل یک شب در محل ماموریت اقامت داشته باشد، حق ماموریت تعلق می‌گیرد. وجود هر کدام از این دو شرط (فاصله 50 کیلومتری یا اقامت شبانه) کافی است. بنابراین به کارگری که به فاصله 40 کیلومتری محل خدمت خود اعزام شود اما به هر دلیلی مجبور به اقامت شبانه در محل باشد نیز حق ماموریت تعلق می‌گیرد.

نحوه محاسبه حق ماموریت –  حق ماموریت چگونه محاسبه میشود؟

به موجب ماده 46 قانون کار، فوق‌العاده حق ماموریت در قانون کار نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگر باشد. علاوه بر این باید مبلغ پرداختی هزینه رفت و برگشت کارگر به محل ماموریت را پوشش دهد. به این ترتیب، فوق‌العاده حق ماموریت حداقل به اندازه یک روز حقوق ثابت یا مزد مبنای کارگر است.

مبلغ حق ماموریت می‌تواند براساس توافقات صورت گرفته بین کارفرما و کارگر بیشتر هم در نظر گرفته شود. بنابراین برخلاف محاسبه اضافه کاری، محاسبه فوق‌العاده ماموریت فرمول ثابت و هزینه ثابتی ندارد. در دستگاه‌های دولتی و اجرایی، حداقل حقوق و مزایا تا یک بیستم و نسبت به مازاد به یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. این در حالی است که در صورت عدم توقف شبانه تنها ۵۰ درصد از این میزان قابل پرداخت خواهد بود.

بیشتر بدانید : حق السعی در قانون کار چیست؟ – نحوه محاسبه حق السعی– سنوات و محاسبه آن!حقوق اداره کار 1402 چقدر است؟ | حقوق وزارت کار 1402

آیا مبلغ حق ماموریت مشمول مالیات می‌شود؟

فوق‌العاده ماموریت در صورتی که مرتبط با فعالیت شرکت و ۵۰ کیلومتر از محل اصلی شرکت دور و یا ناچار به توقف شبانه جهت انجام کار موقت باشد، مشمول کسر حق بیمه و مالیات نخواهد بود. با این حال باید مدارک مربوط به فوق‌العاده ماموریت در کارگاه ثبت شود تا در هنگام بازرسی مالیاتی، انجام ماموریت به کارشناسان اداره مالیات ثابت گردد.

فرمول محاسبه حداقل فوق‌العاده حق ماموریت در بخش خصوصی

محاسبه هزینه های فوق‌العاده ماموریت به توافق طرفین در بخش خصوصی و آئین نامه های دستگاه های اجرایی و دولتی بستگی دارد.

حداقل مبلغ پرداختی در بخش خصوصی را می‌توان از طریق فرمول زیر محاسبه کرد:

فرمول محاسبه حداقل فوق العاده حق ماموریت در بخش خصوصی

محاسبه حق ماموریت سال 1401؛ حق ماموریت 1401 چقدر است؟

برای فرمول محاسبه حق ماموریت در هر سال، باید حقوق ثابت ماهانه فرد در همان سال محاسبه می‌شود. به این ترتیب برای مشخص کردن حق مأموریت فرد در سال 1401 باید بر اساس حقوق 1401 حداقل فوق‌العاده مأموریت محاسبه شده و اطمینان حاصل شود با حداقل حقوق ثابت او در یک روز کاری عادی مطابقت داشته باشد.

به این ترتیب، این مبلغ یک سی‌ام حقوق ثابت ماهانه فرد است. در بخش خصوصی فوق‌العاده حق مأموریت به طور مستقیم مرتبط با توافقی است که بین دو نفر صورت می‌گیرد و شرکت‌های بزرگ خصوصی، در این مورد آئین نامه‌های جاری خود را دارند.

بیشتر بدانید : مبلغ عیدی کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سال 1402– نوشتن عدد صفر در اکسلضرورت امکان‌سنجی استفاده از درآمدهای مالیاتی و منابع مالی اسلامی

قانون کار حداقل این مبلغ را مشخص کرده که معمولا به این ترتیب محاسبه می‌شود که تعداد روزهای مأموریت فرد را در حقوق ثابت یک روز کارگر ضرب می‌کنند و مبلغ فوق‌العاده حق مأموریت مشخص می‌شود.توجه به این نکته ضروری است که هزینه رفت و آمد برای ماموریت با توجه به موقعیت مکانی متغیر است. پس حق ماموریت روزانه باید به صورت ثابت محاسبه شود.

برای محاسبه حق ماموریت در قانون کار در هر سال، باید حقوق ثابت ماهانه آن سال در نظر گرفته شود. در دستگاه‌های دولتی آئین نامه‌های مخصوصی برای هر سال برای نحوه محاسبه حق ماموریت ابلاغ می‌شود. برای محاسبه حق ماموریت 1401 کافی است تا در فرمول محاسبه حداقل فوق‌العاده ماموریت، حقوق ثابت ماهانه سال 1401 در نظر گرفته شود. برای مثال برای کارگرانی که حداقل حقوق سال 1401 را دریافت می‌کنند، فوق‌العاده ماموریت 1401 به شکل زیر خواهد بود:

محاسبه حق ماموریت سال 1401؛ حق ماموریت 1401 چقدر است؟

آیا می‌توان برای میزان حق ماموریت قانون کار مبلغ ثابتی را در نظر گرفت؟

قانون حداقل حق ماموریت کاری را بر مبنای یک روز از حقوق ثابت ماهیانه یا مزد مبنا در نظر گرفته است. به این ترتیب مبلغ ثابت تعیین شده برای میزان حق ماموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای کارگر باشد. همچنین هزینه‌های رفت و آمد کارگر نیز باید تأمین شود. اگر مبلغ حق ماموریت تعیین شده از مقداری که قانون تعیین کرده است کمتر نباشد، در نظر گرفتن آن به عنوان حق ماموریت ثابت مشکلی نخواهد داشت. با این حال محاسبه ماموریت به توافق کارگر و کارفرما بستگی دارد. سامانه فیش حقوقی با کد ملی به صورت آنلاین می توانید فیش حقوقی خود را مشاهده کنید.

هزینه غذا و اقامت روی نحوه محاسبه حق ماموریت و مبلغ حق ماموریت تاثیر دارد؟

در این قسمت به پاسخ پرسش ماموریت با بیتوته چیست اشاره می‌کنیم. آیا هزینه غذا و اقامت برای کارگرانی که به ماموریت می‌روند بر عهده کارفرما است؟ در ماده 46 قانون کار، پرداخت هزینه غذا و اقامت (حق بیتوته) به کارگرانی که به ماموریت می‌روند، پیش بینی نشده است.

به این ترتیب، پرداخت هزینه غذا و اقامت در میزان حق ماموریت در قانون کار به عرف و روال معمول در کارگاه بستگی دارد. همچنین کارگر و کارفرما می‌توانند برای پرداخت هزینه‌های فوق با هم توافق کنند. درصورتی که توافقی در مورد این هزینه‌ها صورت نگرفته باشد و پرداخت هزینه غذا و اقامت در ماموریت‌های قبلی عرف نباشد، کارفرما لزومی بر پرداخت آن‌ها نخواهد داشت. این موارد جزو حقوق و دستمزد توافقی بین کارفرما و کارگر هستند.

حق ماموریت در قانون کار چیست؟ هزینه پرداختی به کارگران جهت کار خارج از محل خدمت - قانون ماموریت اداره کار - نحوه محاسبه حق ماموریت - فیش حقوقی با کد ملی - راهکار دیجیتال شریف - زانیس دیجیتالساعات کاری در زمان ماموریت چگونه است؟ آیا افزایش ساعات کاری در هنگام ماموریت، موجب پرداخت فوق‌العاده اضافه کاری می‌شود؟

قانون پیش بینی در مورد مدت زمان کار در ماموریت یا پرداخت فوق‌العاده اضافه کاری (اضافه کاری در ماموریت) در هنگام انجام کار در محل ماموریت نکرده است. پرداخت هزینه اضافه کاری یا کار در روز تعطیل (جمعه و تعطیلات رسمی) منوط به توافق بین کارفرما و کارگر مأمور است. حق ماموریت در قانون کار طبق این تعاریف کاملا مشخص و واضح است و تمامی نکات ارائه ده است.

بیشتر بدانید : انواع نسبت‌های مالی– صورت سود و زیان چیست؟بیمه شرکت‌های دانش بنیان

حداکثر مدت ماموریت قانون کار برای کارگرانی که ماموریت اعزام می‌شوند چقدر است؟

ماده 46 قانون کار (قوانین ماموریت اداره کار)، محدودیتی به لحاظ طول مدت ماموریت کارگران پیش بینی نکرده است. طول مدت زمان ماموریت به توافق کارفرما و کارگر بستگی دارد. البته به شرطی که مفاد ماده 46 قانون کار به طور کامل رعایت شده باشد.

آیا در ماموریت‌ها نیز کارگران مشمول استفاده از تعطیل هفتگی جمعه و تعطیلات رسمی قرار  می‌گیرند؟

مقررات مربوط به ساعات کار و استفاده کارگران مشمول قانون کار از تعطیل هفتگی روز جمعه و تعطیلات رسمی، به دلیل عمومیت آن، شامل حال کارگرانی که در مأموریت خارج از محل کارگاه به سر می‌برند نیز می‌گردد به این لحاظ کارگرانی که در ایام تعطیلات جمعه و رسمی در مأموریت باشند ضمن اینکه از فوق‌العاده مأموریت موضوع ماده 46 قانون کار برخوردار می‌شوند در صورت اشتغال بکار در این ایام محق به دریافت فوق‌العاده کار در روز جمعه واضافه کاری منطبق با ماده 59 قانون کار خواهند بود.

شرکت زانیس دیجیتال : ما در راهکار دیجیتال شریف به شما کمک می کنیم کسب و کار آنلاین خودتان را سریع، ساده و در مقیاس جهانی توسعه دهید. تیم قدرتمند راهکار دیجیتال شریف تلاش می کنند راه‌اندازی نسخه بین المللی هویت تجاری و وب سایت جهانی شما در سریع ترین زمان ممکن و با حداکثر کیفیت انجام شود.

بیشتر بدانید : حق اولاد چیست و نحوه محاسبه حق اولاد 1401– محاسبه حقوق و دستمزد با اکسلسامانه خدمات غیرحضوری ارسال لیست حق بیمه کارفرمایان– حقوق و مزایای استعلاجی تامین اجتماعیپیگیری بیمه بیکاری

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟
از ۱ تا ۵ امتیاز بدید.
[تعداد رای: 0 میانگین رتبه: 0]

سامانه فیش حقوقیمقالات

آیا در ماموریت‌ها نیز کارگران مشمول استفاده از تعطیل هفتگی جمعه و تعطیلات رسمی قرار  می‌گیرند؟آیا مبلغ حق ماموریت مشمول مالیات می‌شود؟آیا می‌توان برای میزان حق ماموریت قانون کار مبلغ ثابتی را در نظر گرفت؟حداکثر مدت ماموریت قانون کار برای کارگرانی که ماموریت اعزام می‌شوند چقدر است؟حق ماموریتحق ماموریت ۱۴۰۰حق ماموریت 1401حق ماموریت اداره کارحق ماموریت به انگلیسیحق ماموریت خارج از کشورحق ماموریت در روز تعطیلحق ماموریت در قانون کارحق ماموریت در قانون کار چیست؟ هزینه پرداختی به کارگران جهت کار خارج از محل خدمتحق ماموریت سال ۱۴۰۰حق ماموریت طبق قانون اداره کارحق ماموریت قانون کارحق ماموریت کارمندان دولتساعات کاری در زمان ماموریت چگونه است؟ آیا افزایش ساعات کاری در هنگام ماموریت، موجب پرداخت فوق‌العاده اضافه کاری می‌شود؟فرمول محاسبه حداقل فوق‌العاده حق ماموریت در بخش خصوصیقانون حق ماموریت اداره کارقانون حق ماموریت در اداره کارقانون حق ماموریت وزارت کارقانون کارقانون کار 1401قانون کار ۱۴۰۱ pdfقانون کار pdfقانون کار افغانستانقانون کار حقوققانون کارکنان خدمات ملکیقانون کارماقانون کارما چیستقانون ماموریت اداره کارقانون ماموریت اداره کارتقانون ماموریت روزانه اداره کارقانون ماموریت وزارت کارقوانین ماموریت اداره کارقوانین ماموریت در اداره کارمحاسبه حق ماموریت سال 1401؛ حق ماموریت 1401 چقدر است؟نحوه محاسبه حق ماموریت؛ حق ماموریت چگونه محاسبه میشود؟هزینه پرداخت به کارگرانهزینه پرداخت به کارگران تامین اجتماعیهزینه پرداخت به کارگران زنهزینه پرداخت به کارگران زیر یک سالهزینه پرداخت به کارگران ساختمانیهزینه پرداختی به کارگرانهزینه پرداختی به کارگران در سال 97هزینه پرداختی به کارگران ساختمانیهزینه پرداختی به کارگران نیشکر هفت تپههزینه غذا و اقامت روی نحوه محاسبه حق ماموریت و مبلغ حق ماموریت تاثیر دارد؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *